Miksa Domonkos: The Mayor Who Worked In Hell

Egyedi magyar történet, gyűjteményünk különlegessége. Domonkos Miksa az Osztrák-Magyar Monarchia idején az első világháborúban szolgált, és elismert, többszörösen kitüntett katonatiszt volt. A második világháború alatt gyakorlatilag a budapesti gettó polgármestere volt; ételt, ellátást, gyórgyszereket hozatott a gettóba, együtt dolgozott Raoul Wallenberggel és sokat tett , hogy embereket védelmezzen és életeket mentsen. Az 1950-es években Domonkos Miksát letartóztatta és elhurcolta a kommunista Államvédelmi Hatóság, az ÁVO, azzal a váddal, hogy ő ölte meg Wallenberget.
Egy figyelemre méltó történet emberi bátorságról és tragédiáról.

A story from Hungary unlike any other in our collection. Miksa Domonkos was a decorated soldier in the Austro-Hungarian Army in the First World War. During the Second World War, he acted as the de facto mayor of the infamous Budapest ghetto, bringing in food and medicine to save lives, and working closely with Raoul Wallenberg to protect even more. In the 1950s, the Communist secret police arrested Miksa Domonkos and accused him of murdering Wallenberg. A story of remarkable bravery, and of tragedy.

Lehrpläne für diesen Film

4 Ergebnisse
Titel / Thema For grades Dokumente

Courageous People Project

Civic activism

Students work on the questions of “what is an act of moral courage” and “what is required to act courageously”. They explore the past and the present to discover courageous...

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Mindennapi élet a gettóban

Óraterv, Projektterv
etika, hit- és erkölcstan, History, osztályfőnöki óra

A diákok számára a történelmi kérdések sokszor távolinak, megfoghatatlannak tűnnek. Ezért szeretnénk a Holokauszt kapcsán néhány kérdéskört élményszerűen bemutatni számukra, hogy egyfajta „időgép”-módszerrel megismerjék a zsidóság gettóbeli életét, szenvedéseit, illetve...

12, 9, 10, 11

Feladatbank Domonkos Miksa: A pokol polgármestere című filmhez

Feladatbank
etika, hit- és erkölcstan, Geography, History, hon- és népismeret, osztályfőnöki óra

A Domonkos-filmhez kapcsolódóan a legszebben Arany János idézete fejezi ki a legfőbb mondanivalót: „Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Embernek kell tudnunk maradni az...

11, 12

Gettó a városban - város a gettóban

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, History, hon- és népismeret, osztályfőnöki óra, other projects, rajz és művészettörténet, Sociology

Az óraterv 2 tanórára készült. Tematikájában a hősiesség, helytállás fogalmát járja körül, és a gettó, a zsidóüldözések valamint a holokauszt mélyebb megismeréséhez járul hozzá. Domonkos Miksa életútján keresztül a diákok...

7, 8, 9, 10, 11, 12