Grünstein Márton és József munkaszolgálatban

+
 • Foto aufgenommen in:
  Nagbánya
  Jahr:
  1942
  Ländername:
  Magyaroszág
  Name des Landes heute:
  Romania
  Name of the photographer / studio:
  Simon Károly
Ez a kép a sógorom, Grünstein Marci munkaszolgálata alatt készült, a hátán azt írja: "Emlékül  küldöm feleségemnek és gyerekemnek, Nagybánya '42. Simon Károly felvétele." Marcit a képen nem látom, pedig rajta kell legyen.  A uram [Grünstein József] a második sorban van, balról a második. 
 
[Érdekes a kép: mintha a képen szereplők egy része már polgári ruhát viselne, ugyanakkor a sapkájukon még rajta van a rozetta, pedig  1943 márciusáig a zsidó muszosoknak engedélyezve volt a katonai egyenruha, de nem viselhettek rangjelzést és sapkarózsát. (Bár egyes alakulatok vezetői öntevékenyen már 1942-ben is arra kötelezték a zsidókat, hogy polgári ruhájukat viseljék). Nem tudjuk a magyarázatot. -- A szerk.]
 
A férjem legnagyobbik testvére, Márton 1909-ben született. Marcinak nem tudom, milyen végzettsége volt, de az Alimentaránál [élelmiszer-ellátás (román)] dolgozott mint könyvelő. Itt volt [Maros]Vásárhelyen megnősülve, nem tudom, hogy hívták az első feleségét, és volt egy kislánya. [Maros]Vásárhelyről deportálták el őket, a kislánya négy éves volt akkor. A sógorom nagyon fösvény volt. Az uram mikor idejött dolgozni [még a második világháború előtt], nem lakott náluk, de ott kosztolt, és azt mondta, hogy a pénzt is elvette a kosztra. A második felesége Grünstein Piri, született Rosenfeld, az édesanyámnak a húga volt, és volt egy fiuk, Andrisnak hívják. A sógorom elvált tőle, úgyhogy 1958-ban a nagynéném és a gyerek, aki akkor kilenc éves volt, kiment Izraelbe, és ott megváltoztatta a nevét Peledre. Mikor mi mentünk 1969-ben látogatóba, akkor volt katona a fia. Nem emlékszem, hol élt, és hogy mivel foglalkozott. Ezt a sógornőmet [nagynénit] nagyon szerettük, én is és az uram is. A harmadik feleségét a sógoromnak nem tudom, hogy hívták, az nem volt zsidó, de őmiatta vált el a sógorom a nagynénémtől. Marci [Maros]Vásárhelyen halt meg, 1992-ben.
 
Az uram Bethlenben járt iskolába, villanynál tanult sokat, addig, amíg megvakult. Körülbelül tizenöt-tizenhat éves korában történt mindez, és akkor elvitték Kolozsvárra, és megműtötték. Akkor azt mondták, hogy nem szabad többet tanuljon. Így aztán kitanulta a bőr szakmát, de nem tudom, hol. A háború előtt Bethlenben is már bőr szakmában dolgozott, és aztán eljött [Maros]Vásárhelyre. Itt egy privát háznál [boltban] árulta a posztót, és ott ismerte meg az első feleségét, Grün Helént. Besztercei volt. Kolozsváron egy nagybátyjánál lakott, az nevelte, és aztán jött ide [Maros]Vásárhelyre állásba, tisztviselő volt a vasudvaron. Eközben 1935-ben az uramat besorozták katonának. Szatmáron [Szatmárnémetiben] volt a román hadseregben, akkor huszonegy éves volt. Egy napra elengedték a katonaságból, és akkor megesküdtek. Mikor elvégezte a katonaságot, az körülbelül 1937-ben lehetett, akkor [Maros]Vásárhelyen laktak, a Cuza Voda utcában, a feleségének a házában, egészen a deportálásig. Egy kisfia volt, Ernőnek hívták, és 1940-ben született [A robgr003.jpg sz. fénykép tanúsága szerint Grünstein Ernő 1941 márciusa körül született. -- A szerk.]. Együtt voltak eldeportálva Marcinak a feleségével és a kislányával. Az uramat és Marcit, a sógoromat elvitték munkaszolgálatra, ők ketten visszajöttek, de mind a kettőjük felesége és gyereke ottmaradt Auschwitzban.
 

Interview details

Interviewte(r): Berta Grünstein
Interviewt von:
Negrea Júlia és Badic Vera
Monat des Interviews:
Július
Jahr des Interviews:
2006
Marosvásárhely, Rumänien

HAUPTPERSON

Márton Grünstein
Geburtsjahr:
1909
Geburtsort:
Középfalva
Todesjahr:
1992
Todesort:
Marosvásárhely
Sterbeort (Land):
Rumänien
Gestorben:
after WW II
Beruf
Vor dem 2. Weltkrieg:
Könyvelő
nach dem 2. Weltkrieg:
Könyvelő

Weitere Filme aus diesem Land

Mehr Fotos aus diesem Land

Isak Schieber in seiner 'Bodega'
Abraham Isak Schieber vor seiner 'Bodega'
Bella Schieber und ihre Cousine Sofia Rennert
Chaim Suchar Schieber
Bella Merdler auf einem Purim Ball der WIZO
Bella Merdler auf einem Purim Ball der WIZO
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8