Oscar Roseanu

+
 • Foto aufgenommen in:
  Bukarest
  Ländername:
  Románia
  Name des Landes heute:
  Romania
Ez itt én vagyok, Oscar Roseanu [1947-ben változtatta meg a nevét Rosenfeld Oszkárról. -- A szerk.], ez egy hivatalos fénykép a személyazonosságimhoz, amit az 1970-es években csináltattam, Bukarestben.
 
1923. május másodikán születtem Petrozsényban. [A háború után] Bukarestben beiratkoztam az egyetemre, és új életet kezdtem. A bukaresti egyetem Kémia és Fizika Karán végeztem.
 
1964-től nyugdíjba vonulásomig a bukaresti Spiru Haret Gimnáziumban voltam kémiatanár. Amikor odahelyeztek, éppen akkor vonult nyugalomba a román nyelv tanárnője, aki az iskolai folyóirattal, a "Vlastarul"-lal [Hajtás] foglalkozott. Átvettem ennek a folyóiratnak a vezetését, valamiféle főszerkesztő lettem. A diákok folyóirata volt, Mircea Eliade [(1907--1986) -- vallástörténész, prózaíró és esszéíró, erősen befolyásolta a távol-keleti szellemiség. -- A szerk.] alapította, aki a mi gimnáziumunk diákja volt. A folyóirat további szerkesztői: Alexandru Paleologu [(1909--2005) -- esszéíró és irodalomkritikus. Politikai fogoly volt (1959--1964). -- A szerk.], Constantin Noica [(1909--1987) -- filozófus és esszéíró. Kényszerlakhelyen volt Campulung Muscelben (1949--1958), majd politikai fogoly (1958--1964) egy nagyszabású per után, amelyet nagyszámú elit értelmiségi ellen kezdeményezett a kommunista rendszer. -- A szerk.] stb. Indítottunk egy rovatot, amelyben hajdani diákjaink egykori diákélményeikről számoltak be… A folyóirattal 1964-től nyugdíjaztatásomig foglalkoztam. Még 1990 után is kaptam telefonhívásokat: "Halló, a Vlastarul szerkesztősége?…" Andrei Plesu [(sz. 1948) -- filozófus, művészeti kritikus, esszéíró. -- A szerk.] diákom volt, ő írta "A Spiru Haret örök diákja" cím alatt megjelenő írásokat. A folyóirat egy teljes fejezete ezeké az elitdiákoké volt, lelkiismeretesen írták diákkori visszaemlékezéseiket. 
 
Az élet nem volt könnyű. Minden folyóiratnak előbb be kellett mutatnia a cikkeit, előbb a KISZ Rajoni [kerületi] Bizottságánál. Boldogak voltak, hogy a kerületünkben megjelenik egy ilyen folyóirat, gond nélkül jóváhagytak mindent. Azután el kellett mennem a kerületi pártbizottsághoz, ők is jóváhagyták. Majd eljutottam a városi pártbizottsághoz, Croitoru elvtárshoz, aki a propagandáért felelt, ő ütötte a pecsétet bármilyen kiadványra. Kezdi forgatni a folyóirat lapjait. "Van itt egy Popescu nevű tanuló, mik a szülei?"  "Croitoru elvtárs, írt egy cikket a matematikáról, mit számít, hogy mik a szülei? Ez egy iskolai folyóirat, ahelyett, hogy büszke lenne a főváros, hogy van itt egy ilyen folyóirat, ön akadékoskodik?" "Az én lányom a Balcescu gimnáziumba jár, de ők nem adnak ki semmilyen folyóiratot, mi az, nekik nincs rá módjuk?" Nem tudta, hogy forgassa, hogy az ő lányának nem volt iskolai folyóirata. "Elvtárs, kérem, hagyjon jóvá legalább tíz példányt!" Elmentem egy nyomdába, ahol egy volt diákunk apja volt a főnök, és megjelent ezerötszáz példányban. Nem tudta meg senki, kiosztottuk a diákoknak. Elmentem az Akadémiai Könyvtárba, ahol a főigazgató Sahini akadémikus volt -- egykori egyetemi kollégám. Megkértem, hogy adja ide a "Vlastarul" összes megjelent számát. Azt mondja: "Nem vehetek ki annyit a könyvtárból! Aztán néhány szám fedőlapján ott van Mihály király. Adja becsületszavát, hogy kihagyják azt a fényképet, nem akarok bajt a fejemre." És adott tízet, majd ismét tízet, amíg sorban mindet ideadta. Elmentem az Orvostudományi Kutatóintézetbe, ahol volt egy ismerősöm, és sokszorosítottak tizennyolc kötetet, a "Vlastarul" összes számát, megjelenésétől napjainkig. Az első oldalon az én nevem van, két másik tanáréval együtt. Az ott dolgozó munkásnők annyira föllelkesültek e folyóiratok láttán, hogy napokon át dolgoztak, és bekötötték az egészet, ott a tizennyolc kötet a gimnázium könyvtárában. 
 

Interview details

Interviewte(r): Oscar Roseanu
Interviewt von:
Anca Ciuciu
Monat des Interviews:
Augusztus
Jahr des Interviews:
2005

HAUPTPERSON

Oscar Roseanu
Geburtsjahr:
1923
Geburtsort:
Petrozsény
Beruf
nach dem 2. Weltkrieg:
Kémia tanár
Familiennamen
 • Vorheriger Familienname: 
  Rosenfeld Oszkár
  Jahr der Namensänderung: 
  1947
  Grund der Namensänderung: 
  Románosítás

Weitere Filme aus diesem Land

Mehr Fotos aus diesem Land

Abraham Schieber
Benjamin und Adele Segenreich
Bella Merdler auf einem Purim Ball der WIZO
Sarah Schieber als junge Frau
Abraham Schiebers Hotel-Restaurant 'Palace'
Bella Schieber und ihre Cousine Sofia Rennert
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8