Kallós Miklós a kolozsvári zsinagógában

+
 • Foto aufgenommen in:
  Kolozsvár
  Jahr:
  1998
  Ländername:
  Románia
  Name des Landes heute:
  Romania

Nem emlékszem, milyen alkalomból készült ez a kép, talán 1998-ban vagy 1999-ben.

Valószínûleg a Holokauszt Emléknap alkalmából készült, amikor a kolozsvári hitközség elnökeként épp beszédet mondok.

Sajátos helyzetben vagyunk most. 1997-ben megválasztottak a kolozsvári Zsidó Hitközség elnökévé. Ismeri ön a Beckett-szindrómát? Volt egy színdarab és egy film is.

Beckett Angliai Henrik herceg jó barátja volt, iszákosok és nõcsábászok mindketten, mulatozó cimborák. Aztán Henrik megtette Beckettet az anglikán egyház fejének, hogy közeli emberét tudja az egyház élén.

Beckett ezt komolyan vette, és valóban méltó módon képviselte az egyházat.

Megtagadta a király kérését, hogy feleségétõl törvényesen elválassza, ezért aztán meg is gyilkolták. Érdekes dolog ez a Beckett-szindróma: magas hivatalba kerülsz, és elkezded komolyan venni. Velem is az történt.

Milyen értelemben? Sosem tagadtam a zsidó létemet, ha akartam volna, se tudtam volna. Egyáltalán nem váltam újra vallásossá, de amikor megválasztottak a hitközség elnökének, az elsõ gyûlésen megmondtam, hogy tudatában vagyok annak, hogy vallásunk a népünk történelme során fennmaradásunk legerõsebb bástyájának bizonyult. Ezt elismerem. Ezért azt mondtam, hogy mint elnök teljes erõmbõl támogatni fogom vallásos hitéletünket.

A hitközségben jelentõs az elöregedés. Sajnos az emberek rendre elfogynak, köztük azok is, akik értettek a vallásos szertartások lebonyolításához.

Én gyerek- és ifjúkorom tudására támaszkodva, magam bonyolítom le ezeket szombatonként és ünnepnapok alkalmával. Mint egy népszokást, ha úgy tetszik.

Nem hitbõl és nem meggyõzõdésbõl, de el tudom végezni, és nem sokan maradtak, akik helyettem meg tudnák tenni. Ez a helyzet.

De én nem vagyok vallásos, nem fognak látni imádkozni a templomban, a mai napig sem imádkozom. Nem fogok alakoskodni. Így hát szabadgondolkodó maradtam, de elvégzem a szertartásokat.

A gyerekeim a mai napig fölhánytorgatják nekem, hogy halvány fogalmuk sincs a zsidóság mibenlétérõl.

Ez nem megtanulható. Megtanulni csak akkor tudod, ha eljössz a templomba, és figyelsz. Eljössz egyszer, tízszer, százszor, és ragad rád valami.

De akik eljönnek, velem egykorúak vagy még idõsebbek, az ifjúság nem érdeklõdik. Van egy ifjakból álló énekkar, akiket ünnepkor meghívunk, eljönnek, majd elmennek.

De imádkozni nem járnak el. A zsidó fiúkat körülmetélik. Az én fiaim nincsenek körülmetélve. Semmit sem tudnak a vallásukról, viszont nagyon érdekelte õket a holokauszt meg a deportálás, és mindent elolvastak, ami ezzel kapcsolatban a kezükbe került.

2001-ben, úgymond, lemondtam, tehát négy és fél évig voltam elnök a hitközségben. Újra akartak választani, de nem fogadtam el, kerüljön sorra még más is.

Egyfajta tanácsosként még mindig segítem a hitközséget. Megvannak a szükséges ismereteim, amiket még annak idején a neológ zsinagógában és édesapámnak segédkezve, a temetések alkalmával tanultam.

A neológ zsidó közösség iskoláit végeztem, ismerem mind a neológ, mind az ortodox zsidó szokásokat.

Interview details

Interviewte(r): Miklós Kallós
Interviewt von:
Cosmina Paul
Monat des Interviews:
February
Jahr des Interviews:
2004
Kolozsvár, Ungarn

HAUPTPERSON

Miklós Kallós
Geburtsjahr:
1926
Jahrzehnt der Geburt:
1920
Geburtsort:
Nagyvárad
Geburtsland:
Románia (1918-1940)
Beruf
nach dem 2. Weltkrieg:
Egyetemi tanár

Weitere Informationen

Ebenfalls interviewt von:
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education

Weitere Filme aus diesem Land

Mehr Fotos aus diesem Land

Bella Merdler auf einem Purim Ball der WIZO
Abraham Schieber vor einer Weinausstellung im Hotel-Restaurant 'Palace'
Hermann Rosner
Bella Merdler
Abraham Schieber mit seinen Kindern Bella und Buby Schieber
Leon Segenreich als Schüler
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8