Lengyel Zsuzsanna

Lengyel Zsuzsanna
+
 • Foto aufgenommen in:
  Homonna
  Ländername:
  Csehszlovákia
  Name des Landes heute:
  Slovakia
Sajnos nem emlékszem, mikor készült ez a felvétel. Ez a szülői házam kertje, a képen budapesti unokatestvérem, Zsuzsika (szül. Lengyel Zsuzsanna) látható. A kert hátsó részében található a tyúkól és a farakás. A háttérben a homonnai zsinagóga látható. Szüleim egy nagy kertes házban laktak Homonnában. Homonna egy kis város volt a második világháború előtt, ha jól tudom, körülbelül hatezer lakossal [Homonna közigazgatási státusa szerint a 20. század elején nagyközség volt, járásszékhely Zemplén vm.-ben, az 1910. évi népszámlálás adatai szerint 4500 lakossal (lásd: községek). -- A szerk.]. Gyermekkoromban elég sok zsidó élt itt, de nem tudom, pontosan hány család. A városban ortodox és neológ zsidók is laktak. Az ortodox zsidóknak egy vagy két imaházuk volt, a neológok pedig egy modern zsinagógába jártak. Természetesen, az épületekből nem maradt semmi, lerombolták őket a második világháború alatt, vagy tönkrementek a háború után. A településen egy ortodox meg egy neológ rabbi és persze sakter meg kántor is tevékenykedett. Az én szüleim a neológ hitközséghez tartoztak, de nem emlékszem, ki volt akkoriban a rabbija. Homonnán épült mikve is, de mi nem használtuk. Több zsidó gyerek a zsidó elemi iskolát látogatta. A zsidók különböző szakmákban dolgoztak, akadt köztük üveges meg bádogos is. A homonnai zsidók közül jó néhányan kimondottan gazdagok voltak. Személyesen ismertem egypár nagyon jómódú zsidó ügyvédet, orvost és két patikust. A Fábián patika épülete máig a régi helyén áll. Az apám volt az egyetlen zsidó mérnök a városban és a környékén. A tehetősebb zsidók nagyon jó viszonyban voltak, rendszerint összejártak. A várost talán még a születésem előtt villamosították. Gyermekkoromban a lakosság nagy része csapvizet használt. Az autók és lovas kocsik kövezett utakon közlekedtek, és a járókelők kövezett járdákon sétáltak. Édesapám vett egy autót, de nem vezette, mert nem nagyon értett az effajta műszaki dolgokhoz. Inkább alkalmazott egy sofőrt, aki szükség szerint fuvarozta. Apuka szükség esetén a lovas kocsit is igénybe vette, ha a környező falvakban akadt munkája. Homonnában rendszerint piac is volt. Anyukám egyedül vagy a cselédlányunkkal járt bevásárolni. Gyakran betértek a jómódú Markovics bácsi elegáns üzletébe. Személyesen nem nagyon érzékeltem antiszemita megnyilvánulásokat a városban. A lakosok máig is a legnagyobb tisztelettel viselkednek velem szemben. Nekem viszont az a véleményem, hogy az ember nem talál egy olyan helyet a világon, ahol ne lenne antiszemitizmus. Édesanyámnak kilenc testvére volt: Viktor, Miklós, Kálmán, Margit, Zoltán, Olga és Béla. Nem ismertem mindegyiket, mert közülük ketten egész fiatalon haltak meg. Anyám fiútestvérei 1914-ben Reichardról Ráczra változtatták meg a vezetéknevüket. Gondolom, a Rácz vezetéknév magyarosabb hangzású volt. Anyuka idősebbik lánytestvére, Reichard Margit 1894-ben született, Sátoraljaújhelyen. Férje, Lengyel Dezső zsidó származású volt. Lengyelék Budapesten éltek. Egy lányuk született, Zsuzsanna. Nem emlékszem, mivel foglalkozott Dezső bácsi, de a felesége biztos háztartásbeli volt. A második világháború alatt a nagynénim és lánya egy darabig Sátoraljaújhelyben bujkáltak. Manya néni öregkorában szklerózis multiplexben szenvedett, és rohamosan romlott az állapota. Utolsó napjaiban már csak széken ült, 1944-ben halt meg. Zsuzsikával, aki máig Budapesten él, tartjuk a kapcsolatot, és rendszeresen meglátogatjuk egymást.

Interview details

Interviewte(r): Marta Jakobovicová
Interviewt von:
Martin Korčok és Zuzana Pastorková
Monat des Interviews:
Február
Jahr des Interviews:
2005
Homonna, Slowakei

HAUPTPERSON

Zsuzsanna Lengyel
Geburtsort:
Budapest

Mehr Fotos aus diesem Land

Susanne Zahradniks Familie väterlicherseits
Klassenfoto aus der jüdischen Schule Brünn
Rosa und Josefine Wolf
Susanne Zahradniks Eltern Ernst und Katharina Adler und Großmutter Hermine Levray
Karel Stiassny in einem Kaffehaus
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8