Goldklang Dávid

Goldklang Dávid
+
 • Foto aufgenommen in:
  Budapest
  Ländername:
  Magyarország
  Name des Landes heute:
  Hungary
Apai nagypapám, Goldklang Dávid. Pici kis emberke volt. Õk Galiciából, Lengyelországból valamikor a tizenkilencedik század második felében jöhettek ide a nagymamával [lásd: galíciai zsidók bevándorlása Magyarországra]. A nagyszüleim -- amennyit a családi mesélésből tudok -- nem is voltak államilag megesküdve, hanem zsidóul, mint a 'Hegedűs a háztetőn'-ben. Mert akkor nem volt érdekes. Az egyik gyerek a nagymamám nevén volt, a másik gyerek meg a nagypapa nevén. És egyszer csak megesküdtek, hogy mindegyik gyereknek egy neve lehessen. Mikor ők megesküdtek, már az apu élt, ez körülbelül a huszadik század elején volt, mikor már a gyerekek nagyobbacskák voltak. [A kép nyilvánvalóan igazolványkép, a rajta látható bélyegzőtöredék pedig minden bizonnyal a lengyel ?Rzeczpospolita? (Köztársaság) szó birtokos esetének (Rzeczypospolitej) töredéke. Minden bizonnyal volt valamilyen igazolványa (talán útlevele), amelyet a lengyel követségen vagy valamilyen más hivatalban meg kellett újítania. -- A szerk.] A nagyapám, drága ember, szobafestő és mázoló volt. Õ vállalta el az állatkertnek a mázolását és festését is. Akkor nyílt az állatkert [Valószínűleg az állatkert fölújításán dolgozott a nagypapa a fiaival, az 1900-1910-es években, amikor az állatkertet teljesen felújították. A Pesti állatkert ui. 1866-ban nyílt meg. -- A szerk.]. A fiaival dolgozott, a Ricsi bácsival, a nagyon szép emberrel, meg a Jenő bácsival, aki kiment Izraelbe. Kispesten laktak, apám nagy lokálpatriótája volt Kispestnek. Nagypapa ott volt festő-mázoló. És Kispestről, mikor a nagypapa már megöregedett, bejöttek a Wesselényi utcába. Ott laktak, és onnan járt a nagypapa a Nagyfuvaros utcai templomba. Ott volt neki padja. Én sose hallottam őt, csak magyarul beszélni, meg jiddisül. Mert így beszéltek a vallásos zsidók. Sose hallottam lengyelül beszélni a nagypapát, velem mindig magyarul beszélt. Sokáig élt is Magyarországon, még mint fiatalember jött át. A nagypapa a nagymamám halála után a Szerén néniékhez, az egyik lányához került. Ott élt velük, és ő tartotta mindig a széderestét. Nekem más széderest-emlékem nagyon nincs, csak amit a nagypapám tartott. Õ nagyon vallásos ember volt. Az a szédereste olyan volt, ahogy az le van írva. Amire én nagyon-nagyon emlékszem, az volt, hogy én voltam a kisgyerek, én mondtam a má nistánát. Azt is mondta mindig édesanyám, hogy amikor ő még menyasszony volt, és a nagypapáéknál volt széderestén, akkor eldugták a maceszt [afikómen]. Anyukám megtalálta, és a konyhabútort kapta ajándékba a nagypapától. Én arra emlékszem mint gyerek, hogy a prófétának [lásd: Élijáhú próféta] kitették a bort, kinyitották az ajtót, hogy ott fog jönni. Én gyerekként annyira átéltem ezt a mozzanatot, hogy a mai pillanatig is, pedig ennek már nagyon sok éve, látom, amikor a bor megmozdul. Mintha egy kicsit fogyott volna, mintha ivott volna belőle, ahogy jött tüzes szekéren. A nagypapám az 1940-es évek elején vagy az 1930-as évek legvégén halt meg. Erre már emlékszem. Nem tudom, miben halt meg, de rendes betegségben, és ő a Kozma utcában van eltemetve. Anyukámmal, míg kisgyerek voltam, voltunk kint, de fogalmam sincs, hogy hol van a sír.

Interview details

Interviewte(r): Endréné Gombos
Interviewt von:
Légmán Anna
Monat des Interviews:
Május
Jahr des Interviews:
2004
Budapest, Ungarn

HAUPTPERSON

Dávid Goldklang
Geburtsjahr:
1800
Geburtsort:
Krakkó (?)
Todesjahr:
19301940
Todesort:
Budapest
Gestorben:
before WW II
Beruf
Vor dem 2. Weltkrieg:
Szobafestõ-mázoló

Mehr Fotos aus diesem Land

Schwedischer Schutzpass von Antonia Wallisch
Emanuel Rosenberg und sein Bruder Adalbert als Soldaten im 1. Weltkrieg
Fünfzigster Hochzeitstag meiner Grosseltern
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8