Klein Lipót

+
  • Ländername:
    Magyarország
    Name des Landes heute:
    Hungary
Ez az anyai nagyapám, Klein Lipót. Kocsmáros volt egy kis faluban a Felvidéken, a Garam völgyében. A helységet úgy hívták, hogy Csata, ma Szlovákiához tartozik, Esztergomtól lehet huszonöt kilométerre [Csata -- kisközség, Bars vm., Trianon után Csehszlovákiához került, 1993 óta Szlovákia. -- A szerk.]. A Kárpátok előtt, a dombosabb részen fekszik. Nagyon szép vidék. A nagyapám hogy mikor született, nem tudom, 1916-ban halt meg, Esztergomban. A ruházata a kornak megfelelő volt. Jóllehet nem volt földje, de egy kis faluban, ahol lehetett néhány száz lélek, volt egy kocsmája, tehát egy paraszt zsidó volt lényegében, egyszerű ember. A gyerekeit polgáriba járatta. Az már egy nagy dolog volt, hogy négy elemit és négy polgárit, nyolc évet jártak a lányai iskolába. Az anyám is négy polgárit végzett. A családi történet, amit anyámtól hallottam, az volt, hogy amikor a fia -- tehát az édesanyám testvére -- katona volt az esztergomi laktanyában, nagyapám elment meglátogatni, de az őr nem akarta beengedni. Õ addig erőszakoskodott, amíg az őr puskatussal megütötte, és két nappal később meghalt. Ez 1916-ban történt. Nem tudom, hogy nagyapámnak voltak-e testvérei.

Interview details

Interviewte(r): N. F.
Interviewt von:
Boros Zsolt
Monat des Interviews:
Június-Július
Jahr des Interviews:
2004
Budapest, Ungarn

HAUPTPERSON

Lipót Klein
Todesjahr:
1916
Todesort:
Esztergom
Gestorben:
before WW II
Beruf
Vor dem 2. Weltkrieg:
Kocsmáros

Mehr Fotos aus diesem Land

Hochzeitsfoto von Eva und Lajos Eichler kurz nach dem Krieg in Budapest
Heinz Bischitz in der 1. Klasse in Budapest
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8