Languages: 
English

Kallós Miklós a kolozsvári zsinagógában

Nem emlékszem, milyen alkalomból készült ez a kép, talán 1998-ban vagy 1999-ben.

Valószínûleg a Holokauszt Emléknap alkalmából készült, amikor a kolozsvári hitközség elnökeként épp beszédet mondok.

Sajátos helyzetben vagyunk most. 1997-ben megválasztottak a kolozsvári Zsidó Hitközség elnökévé. Ismeri ön a Beckett-szindrómát? Volt egy színdarab és egy film is.

Beckett Angliai Henrik herceg jó barátja volt, iszákosok és nõcsábászok mindketten, mulatozó cimborák. Aztán Henrik megtette Beckettet az anglikán egyház fejének, hogy közeli emberét tudja az egyház élén.

Kallós Miklós osztályképe

Ez a fénykép a harmadik elemi osztályban, a tanév végén készült, tehát 1934 júniusában. Én a legfelsõ sorban balról a második vagyok.

Jurovics György is a képen van, jobbról az elsõ a hátsó sorban. Õ a deportálás után nem jött vissza, mint én, hanem Franciaországban telepedett le, taxisofõr lett. Meglátogattam kétszer, az 1970-es években. Most két éve halt meg, 2000-ben vagy 2001-ben.

Hatévesen mentem iskolába. Az elemi iskolát és három líceumi osztályt románul végeztem. Nem tudtam túl jól románul. Az elemi iskolát a neológ hitközség támogatta.

Kallós Miklós a kolozsvári egyetem Judaisztika tanszéke könyvtárának megnyitóján

A kép a Babes-Bolyai egyetem Judaisztika tanszéke zsidó könyvtárának megnyitóján készült. Épp egy kis köszöntõ beszédet mondtam. Moshe Carmilly-Weinberger [lásd: Weinberger- Carmilly, Moshe] is rajta van a képen, középen ül.

A holokauszt idején a kolozsvári hitközség rabbija volt. A háttérben, kezével a falnak támaszkodva, David Bar-Ad tanár úr Izraelbõl, akinek az édesanyja Bukovinában született és nevelkedett. David ivritet tanít a tanszéken azóta, hogy a tanszék megalakult.

Kallós Miklós

1985-ben vagy 1986-ban készült a kép. Akkoriban Kolozsváron az Émile Zola utcában laktunk.

Az 1989-es forradalom idején az ablakból néztem a felvonuló tömeget, amint Ceausescu képeit égették, majd kimentem én is a Gyõzelem térre közéjük. Meghallgattam Cornea asszonyt a forradalom elsõ napján.

Persze hogy örvendtem. Nem tudatosult bennem, hogy a rendszer megdõlt, örültem, hogy megszabadultunk Ceausescutól és a rendszerétõl.

Csak fokozatosan tudatosult bennem, hogy többrõl van itt szó, pláne hogy a berlini fal is leomlott már, fölbomlott a Szovjetunió stb.

Kallós Miklós

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem épületében készült ez a kép. Az 1970-es évek közepén készülhetett, de nem tudom a pontos évszámot.

1948 elején beiratkoztam a kolozsvári Bolyai Egyetemre, elõször pszichológiára, majd egy év múlva átiratkoztam a filozófia szakra.

1952-ben végeztem a filozófia karon, az utolsó években párhuzamosan tanerõi státusom is volt, vagyis másodévtõl kezdõdõen gyakornok voltam a filozófia tanszéken.

Kallós Miklós és családja

1991-ben vagy 1992-ben készült ez a kép. Az idõsebbik fiam, Péter, a felesége és a fiatalabbik fiam, György és a felesége látható a két unokával.

Mi is rajta vagyunk a képen a feleségemmel, Kallós Katalinnal.

A feleségemmel nem hivatalosan 1948-ban keltem egybe, majd hivatalosan 1949-ben [A Centropa készített interjút Kallós Miklós feleségével is. Lásd: Kallós Katalin. -- A szerk.].

Kallós Miklós

Az "Új Út" szerkesztõségében készült a kép, 1952-ben.

Én voltam a fõszerkesztõ. 1953-ban megszûnt ez a munka, fölszámolták a szerkesztõséget, csakúgy, mint az összes többi kisebbségi intézményt.

1948 elején beiratkoztam a kolozsvári Bolyai Egyetemre, elõször pszichológiára, majd egy év múlva átiratkoztam a filozófia szakra.

1952-ben végeztem a filozófia karon, az utolsó években párhuzamosan tanerõi státusom is volt, vagyis másodévtõl kezdõdõen gyakornok voltam a filozófia tanszéken.

Kallós Miklós és családja

A kép Kolozsváron készült 1962-ben, a Központi Park sétányán. A feleségemmel, Katalinnal és a két fiammal, Péterrel és Györggyel vagyok.

Feleségemmel nem hivatalosan 1948-ban keltem egybe, majd hivatalosan 1949-ben. Egy évig együtt éltünk, mielõtt az anyakönyvi hivatalban megesküdtünk. Akkoriban mindketten biciklivel jártunk.

A feleségem a kötöttárugyárban dolgozott, a Mócok útján. A gyárból kerékpárral jött a városházára. Tizenegykor átestünk a ceremónián, és sietett vissza a munkahelyére. Ugyebár a szocializmust építettük, nem volt idõ egyebekre…

Miklos Kallos in the synagogue

I can’t remember on which occasion this photo was taken. Maybe it was in 1998 or 1999. It could have been a ‘Holocaust Memorial Day’ where I talk as the community president.

Here's my situation now. In 1997, they proposed me for the presidency of the Jewish Communities in Cluj and they elected me. Are you familiar with the Beckett syndrome? Do you know Beckett?

There was a play, and there was a film too. So Beckett was a close friend of Prince Henry of England. Both of them were steady drinkers and womanizers and they never missed a party.

Seiten

RSS - Rumänien abonnieren
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8