Ernest Galpert -- Mein Leben und die Religion

Egy haszid gyermekkor története a közép-európai ortodox zsidóság és haszidizmus fellegvárában, Munkácson, amely számos országhoz tartozott a 20. században - az Osztrák-Magyar Monarchiától az Első Csehszlovák Köztársaságon és a Szovjetunión át egész a független Ukrajnáig. A holokauszt előtt Munkács lakosságának többsége zsidó volt, és állandó volt a viszálykodás a nagytekintélyű rabbik követői között. Galpert Ernő apjának, Ósiásnak szatócsboltja volt, ebből tartotta el családját. A családban jiddisül beszéltek. Ernő, aki 1923-ban született, délelőtt héderbe (vallásos elemi iskola zsidó fiúk számára), délután a szekuláris cseh elemibe járt, ahol gyakran hallotta pont az ellenkezőjét annak, amit délelőtt tanult. A második világháborúban Ernő munkaszolgálatos volt, szüleit és lánytestvéreit pedig Auschwitzba deportálták. Testvérei szerencsésen hazatértek, és nem sokkal a háború után Izraelben telepedtek le.

Ernő Munkácson maradt, remélve, hogy szerelme, Akerman Tilda visszatér a koncentrációs táborból. Tilda túlélte a háborút, 1946-ban összeházasodtak, és hátat fordítotva a vallásnak két fiukat az akkor a Szovjetunióhoz tartozó Munkácson nevelték. A peresztrojkát követően az 1991-ben függetlenné vált Ukrajnából Ernő egyik fia Izraelbe költözött, míg a másik fiú édesapjával együtt elkezdte szervezni az újjászülető zsidó életet. Ernő visszatért a judaizmushoz, és Izraelben élő unokájával is rendszeresen emailezik.

Die Geschichte einer chassidischen Kindheit in Mukacevo (Munkacs in ungarisch), einer der wichtigsten orthodox - jüdischen Zentren in Mittelleuropa. Zwischen 1918 und 1991 gehörte die Stadt zu fünf Staaten: erst zu Österreich - Ungarn, nach dem Ersten Weltkrieg zur Tschechoslowakei, während des Zweiten Weltkrieges zu Ungarn, danach zu der Sowjetunion und heute schließlich zur Ukraine.
Ernest Galpert besuchte als Kind einen Cheder und danach eine säkulare tschechische Schule, wo er oft das Gegenteil von dem lernte, was man ihm am Morgen beigebracht hatte. Sein Vater besaß einen kleinen Lebensmittelladen, und seine Familie sprach zuhause jiddisch. Während des Zweiten Weltkrieges wurde Ernest in eine Zwangsarbeiterbrigade abkommandiert und seine Eltern und Schwestern nach Auschwitz deportiert. Nur seine Schwestern kehrten lebend zurück und emigrierten nach Israel.
Ernest blieb in Mukacevo, in der Hoffnung, dass seine geliebte Tilda aus dem Konzentrationslager zurückkommen würde - sie kam tatsächlich, und sie heirateten. Als 1991 die kommunistische Sowjetunion auseinanderbrach und die Galperts von heute auf morgen in der Ukraine lebten, halfen Ernest und sein Sohn, die jüdische Gemeinde zu leiten.

Study Guides

Kindheit und Jugend

Hier kannst du die Geschichte von Ernest Galperts Geburtsort Mukacevo (heute: Mukatschewe) nachlesen. Dieser Ort gehörte im 20. Jahrhundert zu fünf verschiedenenen Staaten und liegt heute in der Ukraine. 

Mukacevo / Mukatschewe liegt in der heutigen Karpato-Ukraine. Hier kannst du mehr über die Stadt und die Geschichte dieser Gegend erfahren.

Zweiter Weltkrieg

Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht im März 1944 wurde die jüdische Bevölkerung von Mukacevo nach Auschwitz deportiert, wo über 80 % der Juden aus Mukacevo ermordet wurden. Die Gedenkstätte Auschwitz- Birkenau dokumentiert die Geschichte des berüchtigten Konzentrations- und Vernichtungslagers.

Der Fotograf Alan Jacobs hat in den Jahren 1979 - 1981 zahlreiche Fotos der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau gemacht. Hier kannst du sie dir ansehen.

Sowjetunion

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Ernest in Mukacevo. Der Ort kam nun zur Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik und wurde damit Teil der Sowjetunion.

Angaben

Lehrpläne für diesen Film

10 Ergebnisse
Titel / Thema For grades Dokumente

Analyzing a Centropa Film

other projects

Teachers use this activity for any project where students are asked to create a story on film or another visual presentation (Prezi, PowerPoint), including the Virtual Walking Tour project (students...

University

Choosing to be Jewish Family Education Program

etika, hit- és erkölcstan

During this session families will learn the stories of several individuals who survived the Holocaust and then stayed in Europe after the war. They saw the destruction of the societies...

11

Zsidók Magyarországon a 20. században

Óraterv
History

Az óraterv öt népszerű Centropa-fim - Bevezetés a 20. századi magyar zsidóság történetébe, Braun Miklós: Egy esküvői kép, Kinszki Judit: Szerelem papírrepülőn, Koltai Panni: 3 generáció, 6 esküvő, Galpert Ernő...

11, 12

Vallásos családban nőttem fel

Feladatbank
osztályfőnöki óra, other projects, History

Osztályfönöki óra vagy emléknapi megemlékezés. A két film (Koltai Panni és Galpert Ernő) alapján különböző tematikák feldolgozása (pl. továbblépés egy nehéz helyzet után / haláleset / személyes katasztrófák / tradíciók...

8, 9, 10, 11

Vallásos családban nőttem fel

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, judaisztika, Literature

Komplex duplaóra (történelem, etika, hit- és erkölcstan, irodalom, judaisztika), amely bemutatja a közép-európai zsidóság 20. századi történetét. A feldolgozás irodalmi művek, fényképek és filmek segítségével történik. A foglalkozás fókuszában elsősorban...

11, 12

Egyediség és hasonlóság - a magyar zsidóság története a 20. században

Óraterv
History

Az órák célja a 20. századi magyar zsidóság történetének áttekintése családtörténeteken keresztül. Fő célom az volt, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi zsidóság mindennapjait, lássák, hogy teljesen különböző családi, társadalmi...

10

A zsidó temető megismerése

Feladatbank, Óraterv
Civic activism, History

Az óra középpontjában a magyarországi zsidóság története áll a 20. század első felében. A cél a zsidóság történetének áttekintése az egyéni életutakon keresztül, ezzel is hozzájárulva a diákok érzékenyítéséhez a...

8

Using the Lion and the Galpert film

History
9

Ernst Galpert: Foundations of Halacha and Aggada

History

In this lesson about "The Foundations of Halacha and Aggada", students will engage in a unit exploring various definitions of Jewish community. They will study both classical (Biblical and...

8

Centropa Biography Film/Stolpersteine Assignment

History, other projects
In this project, students work in pairs to read Centropa biographies, create a 5 minute video about the interviewee, and design a Stolpersteine (commemorative stone) for them.
6, 7, 8, 9