Prywatna Żydowska Koedukacyjna Średnia Szkoła Handlowa

numasi

This video was created for the Centropa Visegrád video competition in 2017.

Twórcy filmu / Creators of the film:
Oskar Kohlbrenner
Adam Sendor
Maksymilian de Doliwa Zieliński

Konsultacja / Consultation:
Adam Musiał

Głos Małki Mandelbaum / Małka Mandelbaum’s voice:
Bogumiła Kohlbrenner

Źródła fotografii / The sources of the photographs used:
Archiwum Narodowe w Krakowie / The National Archive, Krakow
Narodowe Archiwum Cyfrowe / The National Digital Archive
zbiory prywatne pani Geni Manor / the private collection of Genia Manor

Tags: 
Special prize
Video Competition 2016/17
Our town's Jewish history
School: 
Społeczne Liceum nr III im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Join Border Jumping!

Add your school now!
Click here!

Made by School

Społeczne Liceum nr III im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Krakow

Our Border Jumping Projects

No projects yet? Start your first project now!
Start Project...
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8