13
Jun
2016
Obrázek uživatele Aleksandra Bura

Meeting after years

This students’ film was made by Daria Chowaniec and Weronika Gowin and it gives us a story about town Żywiec, Jewish students of nowadays school I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika in Żywiec in period 1904 – 1939, their war and postwar fates and last meetings with young Israeli students. It came in second at the Centropa student film competition 2016!

School: 
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
Read More...
01
Jun
2016
Obrázek uživatele Barnáné Nagy Angéla

Gyermekként Kalocsán

Images: 

A Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Kalocsai Nebuló EGYMI) tanulói tanulásban akadályozottak. Intézményünk szegregált. Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk legfontosabb alapelveinket, kiemelve a toleranciára nevelést, a társadalmi integráció segítését. A nevelési, oktatási céljaink mellett nagy hangsúlyt helyezünk a hagyományápolásra és a szabadidő hasznos eltöltésére is.

School: 
Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Read More...
21
Mar
2016
Obrázek uživatele marcinurbanski

ŻYDOWSKA HISTORIA ŁODZI

Images: 

Jesteśmy uczennicami klasy pierwszej technikum przygotowałyśmy film o historii Żydów w Łodzi.
W naszym filmie chciałyśmy przedstawić państwu funkcjonowanie łódzkiego getta oraz historie Łodzi przed jego powstaniem.
Łódź przed wybuchem II Wojny Światowej była dobrze rozwiniętym miastem co pokazałyśmy na filmie.
Justyna Palmowska i Maria Szwankowska

We are students of the first class technical school.
We prepared a film about the history of Jews in Lodz.
In our film, we wanted to present to you the functioning of the Lodz ghetto and the history of Lodz before its creation.
Łódź before the start of World War II was well developed city which we showed in the film.
Justyna Palmowska and Maria Szwankowska

School: 
Technikum Anagra
Read More...
21
Mar
2016
Obrázek uživatele marcinurbanski

ŻYDOWSKA HISTORIA MOJEGO MIASTA

Images: 

his film shows Jewish's history of our city. It shows situation in the time of II World War and nowadays, in XXI century. We can find places of Jewish's religion, their holidays or tradition. It provides wide knowledge about the most famous Jewish population inhabiting in our city in the past or different curiosities. The most important topic in this film is Holocaust- mass destrucion of Jews. It is topic for thoughts and thinking about treating one nation by the other, apart of its views or religion. It was the age of the biggest destruction of huge amount of Jewish population and harsh times that are are considered as the worst in their history. The biggest contribution in this film are photos taken by us and interview with a member of our family.This elderly man is a Jew, which survived II World War and and agreed to prove that in a short short conversation. As witness, one of survivors.

Wersja Polska:

Film przedstawia żydowską historię naszego miasta. Przedstawiona jest sytuacja podczas II wojny światowej jak i w czasach współczesnych, XXIw. Znajdziemy tam miejsca kultu religii żydowskiej, ich święta czy tradycje. Dostarcza wiedzy także o najsłynniejszych Żydach zamieszkujących w przeszłości nasze miasto czy różnorodnych ciekawostkach. Najważniejszym tematem tego filmu niewątpliwie jest Holokaust- masowa zagłada Żydów. Jest to temat do przemyśleń, do zastanowienia się nad traktowaniem drugiej osoby niezależnie na jej narodowość, poglądy czy też religie.

Był to okres mordu jak największej ilości osób pochodzenia Żydowskiego jak i okres, który wspominają jak najgorzej. Największy wkład do filmu poświęciłyśmy na autorskie zdjęcia oraz wywiad z członkiem naszej rodziny.

Jest to osoba pochodzenia żydowskiego, która przeżyła okres II wojny światowej oraz zgodziła się przeprowadzić z nami krótka rozmowę.

School: 
Technikum Anagra
Read More...
21
Mar
2016
Obrázek uživatele marcinurbanski

ŁÓDŹ MOJE MIASTO ŻYDOWSKIE

Images: 

Film ,,Łódź-My Jewish town” wykonały Weronika Rapacz i Natalia Seweryńska. Aby stworzyć ten film, zwiedziłyśmy miejsca żydowskie w Łodzi. Wszystkie zdjęcia (oprócz 2,3,4,5,6,7- internet) zostały wykonane przez nas. W Łodzi odwiedziłyśmy ulice: Kościelna 8, Limanowskiego 1, Franciszkańska 31a, Organizacji WiN 74, Rybna 8, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 oraz Plac Kościelny 1, Park Śledzia, Park Ocalałych, Plac Piastowski, Cmentarz żydowski. Informacje do filmu wzięłyśmy z tablic umieszczonych na ulicach Łodzi oraz ze strony http://www.sztetl.org.pl/. Muzykę do filmu wzięłyśmy z You Tube. Piosenka nosi tytuł: ,,2 Hours of Celtic Music by Adrian von Ziegler''. Aby film był ciekawszy, umieściłyśmy w nim zdjęcia murali, przedstawiających małe dzieci. Są to żydowskie dzieci, często nazywane małymi bohaterami. Również nagrania umieszczone w filmie są wykonane przez nas. Aby ten film powstał, musiałyśmy poświęcić dużo czasu i dać z siebie 100% naszych możliwości.

The film „Łódź-My Jewish town” was made by Weronika Rapacz and Natalia Seweryńska. To make this film we visited Jewish places in Lodz. All photos (except 2,3,4,5,6,7- internet) made by us. In Lodz , we visited the streets : Kościelna 8, Limanowskiego 1, Franciszkańska 31a, Organizacji WiN 74, Rybna 8, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 and Church Square 1, Herring Park, Survivors Park, Piastowski Square, Jewish cemetery. Information to the film was taken from the boards placed on the streets of Lodz and the page http://www.sztetl.org.pl/. The music from the film was taken from You Tube. The song is titled: ,,2 Hours of Celtic Music by Adrian von Ziegler''. To make the film more interesting and touching, we put there the photos of murals depicting small children . These are Jewish children , often called little heroes. Also recordings in the film are made by us. This film was made of our time, curiosity and 100% of our attention devoted to Jewish history in Łódź and their huge human tragedy - holocaust.

School: 
Technikum Anagra
Read More...

Stránky

Subscribe to RSS - Our Town's Jewish History
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8