Michal Maud Beer a její sestra Karmela Ben Dom

Na téhle fotografii jsem já, Michal Maud Beer, rozená Stecklmacherová a moje sestra Karmela Ben Dom, rozená Stecklmacherová. Sedím napravo a moje sestřička je vedle mě. Obrázek byl pořízený v Prostějově v roce 1936.

Se sestrou jsme si předválečné období moc neužily. Sestra byla ještě moc malá, když začaly platit protižidovské zákony.

Narodila jsem se v roce 1929 v Prostějově, kterému se říkalo "Hanácký Jeruzalém". Ve středu města byly „židovské uličky“, jak je tomu v mnohých evropských městech, je to znamení, že naši lidé žili ve městě od jeho počátků. Od raného dětství jsem si byla vědoma toho, že jsme Židé, byť má rodina nebyla pobožná. Naši byli sionisté. Tatínek a dědeček byli členy sionistické organizace B‘nai B‘rit, maminka a babička byly ve WIZO. Na židovské svátky si dobře pamatuji. Jedna z mých prvních knih byly „Biblické povídky“ od Joachima Prinze; proto jsem znala a prožívala Bibli a Izrael od nejútlejšího dětství.

Ve čtyřech letech jsem začala cvičit v židovské tělocvičné organizaci. V dívčí obecné škole v Komenského ulici jsem byla jedinou Židovkou ve třídě. Lišila jsem se od svých spolužaček jménem a tím, že se u nás doma mluvilo také německy. Většina děvčat byla světlovlasá, já jsem byla tmavá. Paní učitelka první třídy Tihelková se asi divila, když na otázku čím chci být,  až budu velká, jsem odpověděla: „Zahradnicí v Palestině“.  

Photos from this interviewee