Fogler Rózsi az udvarlójával

+
 • Photo taken in:
  Kiskőrös
  Country name at time of photo:
  Magyaroszág
  Country name today:
  Hungary
Ez a Rózsi testvérem az udvarlójával. Munkaszolgálatos volt ez a fiú, és ott volt Kiskőrösön munkaszolgálatban, ott ismerkedtek meg, és a vőlegényének tekintette. Hogy mi lett vele, azt nem tudom.
 
Rózsi volt a legfiatalabb testvérem, 1925-ben született. Rózsit mi Babinak hívtuk. A lánytestvéreim is polgári iskolába jártak, mint mi, fiúk is. Elvégezték a négy osztályt, és utána a szakmát édesanyánktól tanulták, segítettek neki. Szabadidejükben eljártak egy zsidó házhoz, ahol a fiatalok összejöttek és kulturális életet éltek, meg sportokat űztek.
 
A szüleimet és a testvéreimet 1944-ben Kiskőrösön összeszedték, és Auschwitzba vitték [Braham írja a következőket: “Kiskőrösnek 1941-ben 509 fős zsidó lakossága volt (3,9 százalék). Röviddel a német megszállás után 22 helyi zsidót a topolyai internálótáborba vittek. A gettóban, melyet április vége körül alakítottak ki a zsinagógában és környékén, 582 zsidó élt, beleértve a környező falvakból behozottakat.” (Randolph L. Braham: A magyar Holocaust, II. Budapest, Gondolat, é. n. /1988/.) A gettó lakosságát június 21-én áttelepítették Kecskemétre, egy, a bevagonírozás központjaként szolgáló üzemen kívüli gyárépületbe, ahonnan két transzportban deportálták az ott összegyűjtött embereket június 27-én, ill. 29-én. -- A szerk.]. Egyik rokonunk, akivel együtt voltak, az mesélte, hogy ahogy megérkeztek Auschwitzba, édesapám és nagyapám mindjárt ment a kemencébe. A lányok az édesanyámmal pedig munkára, Németországba. Velük voltak az unokatestvéreim is, Beck Judit és Edit, akik szintén Kiskőrösön éltek. Az úton gyakorlattá vált, hogy aki nem bírt tovább menni, azt ott, a helyszínen lelőtték az őrök. Editnek levált a cipőtalpa és leült, a testvére, természetesen vele maradt. Őket mindenki szeme láttára lelőtték. Akkor elhatározták anyukámék, hogy megszöknek. Meg is szöktek. Azóta nincs róluk hír. 

Interview details

Interviewee: József Faludi
Interviewer:
Sárdi Dóra, Andor Eszter
Month of interview:
Március
Year of interview:
2001
Szigetszentmiklós, Hungary

KEY PERSON

Rózsi Fogler
Jewish name:
Rájze
Year of birth:
1925
City of birth:
Kiskőrös
Year of death:
1944
Country of death:
Germany
Died where:
Németország

More films from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8