Értesítés Fleischmann Mór és Kalisch Rozália esküvõjérõl

+
 • Photo taken in:
  Vágvecse
  Year when photo was taken:
  1889
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Hungary

Ez az apai nagyszüleimnek az esküvői értesítése:

Wagwecs
Zsambek im März 1889

Georg Kalisch & Frau
Joachim Fleischmann Oberrabbiner & Frau
laden die höflichst zur Trauung ihrer Kinder
Rosalia mit Moritz

welche Dienstag den 2-ten April 1 Uhr in 
Wagwecs stattfinden wird.

Souper …2… Uhr.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apai nagyszüleim, Fleischmann Mór és Kalisch Rozália 1889. április 2-án kötöttek házasságot. Az esküvő Vágvecsén volt [Vágvecse (Nyitra vm.) -- kisközség, 1910-ben 1100 magyar és szlovák lakosa volt. Trianon után Csehszlovákiához került, 1993 óta Szlovákia -- A szerk.], ahol a dédapám, Kalisch György és családja élt. Hogy a nagyanyám mikor született, azt nem tudom, csak azt, hogy 1942-ben halt meg. A Fleischmann család ebben az időben Zsámbékon lakott [Zsámbék (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) -- nagyközség, 1920-ban 4300 német és magyar lakos -- A szerk.], ahol a másik dédapám, Fleischmann Joachim rabbiként működött. Mór Abonyban született 1858-ban [Abony -- a későbbi Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben lévő nagyközség -- A szerk.], és még gyerek volt, amikor a család Zsámbékra költözött. A Kalisch Rozáliával kötött házassága a második volt, mert korábban feleségül vette Rosenberg Katit, akitől egy fia született, Miklós. Attól elvált, és Miklós az anyjával maradt. Aztán Miklós valamikor, nem tudom, mikor, Fleischmannról Mészárosra magyarosított. Semmi többet nem tudok apám féltestvéréről.

Fleischmann Mór kereskedő volt, de igen szerény körülmények között éltek Budapesten. A házasságkötés után egy évvel, 1890-ben megszületett apám, Miksa. Nagyapám és nagyanyám házassága mindössze nyolc évig tartott, mert nagyapám 1897-ben, 39 éves korában meghalt. 

Interview details

Interviewee: István Domonkos
Interviewer:
Andor Mihály
Month of interview:
December- Január
Year of interview:
2004-2005
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Mór Fleischmann
Year of birth:
1858
City of birth:
Abony
Year of death:
1897
City of death:
Budapest
Died:
before WW II
Occupation
before WW II:
Kereskedõ

More films from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8