Karpelesz Leopold a barátaival

Karpelesz Leopold a barátaival
+
 • Photo taken in:
  Marosvásárhely
  Year when photo was taken:
  1949
  Country name at time of photo:
  Románia
  Country name today:
  Romania
  Name of the photographer / studio:
  Kántor
Jobbról az első fiatalember Duka Ádám, a marosvásárhelyi Ifjúmunkás Szövetség magyar személyzeti osztályának a vezetője. A második jobbról egy barátom, Hermann Ernő, ő a Zsidó Demokrata Ifjú Szövetségnek volt a titkára. [lásd: zsidó érdek-képviseleti szervezetek a második világháború után Romániában] A szakmája festő volt, autófényező és kárpitozó. Már gyermekkorunk óta ismertük egymást, egy utcában laktunk. 1945 után, amikor hazajöttünk, közvetlen baráti kapcsolatba kerültünk. Együtt dolgoztunk mint festők. Nem volt vallásos. Az utána következő én vagyok, bal oldalról az első fiút Glatz Valternek hívták, fiatalabb volt, mint mi vagy egy-két évvel. Õ a pionírokkal foglalkozott. Német fiú volt. Elmentünk együtt egy fényképészhez Marosvásárhely főterén. Magyar ember volt a fényképész, Kántornak hívták. Nagyon jó képeket csinált, és jó laboratóriuma volt. A három egyforma ing a baráti kapcsolatot jelentette számunkra. Abban az időben agitációs munkát fejtettem ki az ifjúság körében, a munkásifjúság érdekeit [képviseltük], követeltük, hogy kapjanak rendesen fizetést, ne használják ki az inasokat, és kapják meg a nekik járó ruhát és inaspénzt. A kommunista párt 1950 után átvette a különböző szervezetek ideológiai vezetését. Megszűnt mindenfajta más szervezet, mint például a Zsidó Ifjúsági Szervezet, a Diákok Szövetsége, az Egyetemek Szövetsége, a Református Ifjúsági Szervezet és a Katolikus Ifjúsági Szervezet. Ezeket mind egy szervezetbe olvasztották, az Ifjúmunkás Szövetségbe. Mindenki bekerült ide, mindenféle nemzetiség volt a szervezetben: románok, magyarok, zsidók. Haladó jellegű mozgalom volt. Az elején még nem volt annyira kommunista jellege. Én is részt vettem a szervezetben mint tag. Később beszerveztek, hogy legyek fizetéses aktivistája, akkor már nem dolgoztam mint szobafestő.

Interview details

Interviewee: Leopold Karpelesz
Interviewer:
Molnár Ildikó
Year of interview:
2001
Marosvásárhely, Romania

KEY PERSON

Ernõ Hermann
Jewish name:
Reful
Year of birth:
1924
Decade of birth:
1920
City of birth:
Marosvásárhely
Year of death:
2001
City of death:
Netanja
Died:
after WW II
Occupation
before WW II:
Festõ, autófényezõ, kárpitozó
after WW II:
Festõ, autófényezõ, kárpitozó
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8