Nyaralás Balatonszéplakon

Nyaralás Balatonszéplakon
+
 • Photo taken in:
  Balatonszéplak
  Year when photo was taken:
  1960
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Hungary
Ez az édesanyám [Orován Vilmosné, szül. Fränkel Zelma] egy nyaralásunk alkalmával Balatonszéplakon. Ez volt a kert, ahol nyaraltunk. Édesanyám 1887. április tizenötödikén született. Varrni tanult egy tanfolyamon, majd varrást oktatott gyerekeknek. Aztán óvónői tanfolyamatot is végzett. Mivel Sziléziából való volt, németül nagyon jól tudott. Jó kézügyessége volt, szeretett varrni. A család lelke volt, sohasem adta fel. Se a gazdasági válság, se a zsidótörvények idején, se 1944-ben nem keseredett el, hanem azon törte a fejét, hogy miként lehet továbblépni. Az 1930-as évek elején anyukám óvodát nyitott. Házról házra ment az ismerősökhöz, hogy nyitok egy óvodát reggel kilenctől délután egyig. Minden gyerek elhozza a tízóraiját kis uzsonnatáskában, kimegyünk a Rottenbiller-kertbe játszani, tanítom őket egy kicsit németül. Így megteremtette a mindennapit. A háború után újból kinyitottunk, és egészen 1952-ig működtettük, amikor is megvonták az óvodaengedélyt. Anyukám az óvodát szívvel-lélekkel működtette. A régi kis óvodások ma már felnőttek, legtöbbjük már nagymama, de ma is szívesen emlékeznek az édesanyámra és a vállalkozásunkra, 'Tante Orován óvodájára'. Az óvoda államosítása után iskolás gyerekeket kosztoltatni, ebédeltetni kezdtünk anyukámmal. Anyukám egész 1970-ig élt, és addig volt kosztadás.

Interview details

Interviewee: Ferencné Gárdos
Interviewer:
Végsõ István
Month of interview:
December
Year of interview:
2006
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Vilmosné Orován
Year of birth:
1887
City of birth:
Bielitz
Year of death:
1970
City of death:
Budapest
Died:
after WW II
Occupation
before WW II:
Óvónõ a saját magánóvodájukban
after WW II:
Háztartásbeli
Family names
 • Previous family name: 
  Fränkel Zelma
  Year of changing: 
  1920
  Reason for changing: 
  Házasság

More films from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8