Steinerné Bernáth Irén a fiával, Lacival

+
 • Photo taken in:
  Sárvár
  Year when photo was taken:
  1941
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Magyarország

A képen Irén nõvérem látható a kisfiával. Két nõvérem már férjnél volt. Mindketten parókát viseltek, de volt alatt valami kis hajuk. A képen is látható, hogy parókája van, amire még kalapot is tett.

Nyolcan voltunk testvérek, négy fiú és négy lány. A fiúk között én voltam a legkisebb, és volt még egy húgom is, Erna.

Márta nõvéremnek, õ volt a másik nõvérem, aki már férjnél volt, két gyereke volt. Mindnyájan, Márta is és Irén is elpusztultak családostól.

Csináltak Kiskõrösön egy gettót. Nálunk csinálták a gettót, és a mi udvarunkban voltak a legtöbben. A vidékiek is álltak be szekerekkel, jöttek szekerekkel meg ilyenekkel.

És én aznap mentem Hódmezõvásárhelyre [munkaszolgálatra]. A környékbeli községek oda lettek hozva Kiskõrösre hozzánk, mert az volt a kiskõrösi járásnak a központja. És onnan meg késõbb [1944. június 21-én] elvittek mindenkit Kecskemétre gyûjtõtáborba.

Az volt a gyûjtõtábor Auschwitzhoz, onnan vitték az embereket Auschwitzba. Jöttek a vagonok, beszállni, beszállni és kész. Én bekerültem a munkatáborba Hódmezõvásárhelyre. Az édesanyám átutazott Kiskõrösrõl Kecskemétre.

Fülöpszálláson adta fel a legutolsó lapot nekem. Valahogy ott bedobatta vagy bedobta a postaládába a vasútnál, és még azt megkaptam május elején. Azt a lapot megkaptam május [Nyilvánvalóan június elejérõl van szó. -- A szerk.] elején. Ott búcsúzott el tõlem.

Aztán 1945 augusztusában, amikor hazaértem, azt hittem, ha már visszamegyek, akkor otthon találok valakit. Senki nem volt. Senki. Egy testvérem se. A legidõsebbik lánytestvéreimet, akik már férjhez mentek, azokat is elvitték.

Az egyik elkerült Sárvárra [azaz: Sárvárra ment férjhez], a második és a legidõsebbik ott volt Kiskõrösön. Azt is elvitték, két gyereke volt már. A másodiknak [a Sárváron lakónak] egy gyereke volt, azt is elvitték Auschwitzba, és nem is jöttek vissza.

A legidõsebbik bátyám elpusztult Oroszországban, 1942-ben, az azután való bátyám elpusztult Borban [lásd: Todt Szervezet]. Bor Jugoszláviában van, õ ott pusztult el.

És a többi mindegyik Auschwitzban a szüleimmel együtt. Szóval, csúnya eset, rossz róla beszélni, de hiába, ez volt.

Interview details

Interviewee: László Bernáth
Interviewer:
Szászi Zsuzsa
Month of interview:
November
Year of interview:
2001
Bécs, Ausztria

KEY PERSON

?-né Steiner
Year of birth:
1916
Decade of birth:
1910
City of birth:
Kiskõrös
Year of death:
1944
City of death:
Auschwitz
Country of death:
Lengyelország
Occupation
before WW II:
Háztartásbeli
Family names
 • Previous family name: 
  Bernáth Irén
  Year of changing: 
  1938
  Reason for changing: 
  Házasság
  Decade of changing: 
  1930
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8