Maps, Central Europe and History

How did mosques and Ottoman-built bridges get into South East Europe? Why is it that Austrians brought the glorious architecture to Prague?

This short trip through Europe´s maps explains how borders moved and cultures moved with them.

Study Guides

VÍDEŇSKÝ KONGRES

Když napoleonská Francie kapitulovala v bitvě u Waterloo, závěrečný Vídeňský kongres roku 1815 překreslil politickou mapu Evropy. Vídeňský kongres vytvořil v Evropě stabilitu navzdory bezprostředním krizím, která vydržela až do počátku První světové války v roce 1914.

PRUSKO

Postupně rostlo v 19. století v rozměrech a síle, Prusko sjednotilo množství germánských států pod vládou císaře Viléma I. Pruského.

RAKOUSKO-UHERSKO

V roce 1867, tedy následně po porážce roku 1866 v prusko-rakouské válce, podepsal císař František Josef I. Rakousko-uherské vyrovnání, čímž se vytvořila dualistická monarchie Rakouska a Uherska. Obě části monarchie měly vlastní autonomie, ale společného panovníka, armádu nebo měnu. Po frustraci ze sjednocení německých států po pruském vítězství, obrátila monarchie svou pozornost na Balkán.

RUSKÉ IMPÉRIUM

Navzdory významnému postavení a vítězství z roku 1878 nad Osmansku říší v rusko-turecké válce na Balkáně, se Ruské imperium v 19. století nacházelo ekonomicky pozadu. Průmysl se začal rozvíjet až od vlády cara Alexandra II. Nejvýznamnější roferma – zrušení nevolnictví v roce 1861.

OSMANSKÁ ŘÍŠE

Trvala mezi léty 1300 až 1923 a v dobách svého vrcholu zahrnovala Osmanské říše většinu Východní a Jihovýchodní Evropy stejně jako část Severní Afriky a Středního východu.

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

V 28. června 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následovníka rakousko-uherského trůnu, arcivévodu Františeka Ferdinanda d'Este. Jednalo se o zámika pro zahájení První světové války. Přečtěte si více o osobě arcivévody.

Další události, které zapčířinily první světovou válku.

MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ

Velká deprese a celosvětová ekonomická krize, která začala ve Spojených státech amerických v říjnu roku 1929, zkomplikovali snahu ve znovuobnovení Evropy po První světové válce. Mezi evropskými státy tvrdě udeřila velká krize zejména ve Výmarské republice.

WWII

Invaze Německa do Polska 1. září 1939 spustila Druhou světovou válku,  která v Evropě trvala až do 8. května 1945, kdy se Německo vzdalo. Na rozdíl od První světové války, byla bojiště Druhé světové války rozeseta po celém světě. Bitvy se nelítostně vedly především v oblasti střední a východní Evropy. Nastoupil holocaust, během něhož v Evropě nacisté zavraždili na 6 milionů Židů.

STUDENÁ VÁLKA

Po konci Druhé světové války následovala další-tentokrát Studená válka, která trvala 40 let. Studená válka může být popsána jako politický konflikt a vojenské napětí mezi Sovětským svazem, který společně s jeho satelitnímui zeměmi tvořil tzv. Východ, a mezi Spojenými státy s jejich spojenci, kteří představovali tzv. Západ.

1989

Pád Sovětského svazu

V roce 1989 se komunismus rozpadl napříč celou Evropou. Rumunsko zařilo jednu z nejkrvavějších revolucí ve Východní Evropě.

Dva roky poté, v roce 1991 se rozpadl komunistický režim také v SSSR.

Lesson plans for this film

8 results
For grades Documents

Hogyan alkalmazzunk projekteket a középiskolai történelemórákon?

Módszertani segédanyag, Projektterv
Sociology, History

A módszertani segédanyagban néhány javaslatot találtok arra, hogy a különböző tanítási egységekhez hogyan kapcsolhatunk szervesen projekteket, legyen azok végeredménye egy prezentáció, egy makett, vagy egy disputa. A javaslatok elsősorban az...

10, 11, 12, 9

"20th Century Europe, as seen from Palestine-Israel"

History

Students will learn about historical events that took place in Europe in the 20th century, and see how those events were covered by newspapers in mandatory Palestine and (after...

9

European History Map - interactive film script

History

The interactive film scripts combine the scripts of the Centropa Films with the links metioned in the Study Guides, thus marking various historical, cultural and geographical references.

You can use...

Eine Reise durch die Geschichte Mitteleuropas - Interaktives Filmskript

History

Jüdische Lebensgeschichten filmisch aufbereitet – Unterrichtsmaterial für Berufsschulen

History

Die hier präsentierten zwölf Unterrichtsentwürfe richten sich speziell an Berufsschulen. Sie basieren auf den Kurzfilmen von Centropa, sowie der DVD „Das Vermächtnis“ von _erinnern.at_ und kreisen um österreichisch-jüdische Lebensgeschichten des...

Változó határok, változó történelem

Feladatbank
Civic activism, Geography, History

A feladatbank tantárgyközi együttműködésre alapozott hagyományos és digitális feladatok gyűjteménye. Játékos, változatos feladatokkal és módszertannal dolgozza fel Európa országainak 19-20. századi területi változásait, bemutatva a korszak sorsdöntő eseményeit és azok...

7, 8, 11, 12

I Was There - A Journey into a child's past

History

In this project, students in groups of 3-4 will read a memoir, diary or biography about a European child whose life was turned to chaos during the Shoah, 1933 to...

6

Maps, Central Europe and History: Changing borders

History

A lesson plan on changing borders in 19th and 20th century European history

7