Jindrich Lion "My Escape From Prague"

Video URL

Jindrich Lion, a noted journalist and author, takes us through his remarkable life--from interwar Czechoslovakia to Palestine, then back home to begin again--only to leave when the Soviets invaded his country in 1968.
Mr Lion shares with us his photo album, made in 1938 when he was sixteen years old-- a teenage witness to a history.

Study Guides

Odkazy na historické články

Jindřich Lion se narodil v roce 1922. Jeho rodištěm se stala Praha, která byla mezi léty  1918 - 1938 hlavním městem  Československa.

Odkazy na články spojené s židovstvím

Jindřich Lion přišel na svět v Josefově, což je katastrálně nejmenší městská čtvrť hlavního města Prahy.  Tato čtvrť byla pojmenována po císaři Josefu II., který se tolerančním patentem z roku 1781 zasloužil o jeden z prvních kroků vedoucí k zrovnoprávnění židovského obyv

UKÁZKY Z ROZHOVORU

Přečtěte si výňatek z životopisu Jindřicha Liona, v němž vypráví o své rodině, příbuzných v zahraničí a také příchodu do Palestiny.

Přečtěte si ukázku z rozhovoru s Jindřichem Lionem o jeho návratu do Prahy po válce a o jeho práci novináře.

Jindřich Lion vypráví o svém útěku do Vídně.

Film details