Jindrich Lion "My Escape From Prague"

Jindrich Lion, a noted journalist and author, takes us through his remarkable life--from interwar Czechoslovakia to Palestine, then back home to begin again--only to leave when the Soviets invaded his country in 1968.
Mr Lion shares with us his photo album, made in 1938 when he was sixteen years old-- a teenage witness to a history.

Study Guides

Odkazy na historické články

Jindřich Lion se narodil v roce 1922. Jeho rodištěm se stala Praha, která byla mezi léty  1918 - 1938 hlavním městem  Československa.

Odkazy na články spojené s židovstvím

Jindřich Lion přišel na svět v Josefově, což je katastrálně nejmenší městská čtvrť hlavního města Prahy.  Tato čtvrť byla pojmenována po císaři Josefu II., který se tolerančním patentem z roku 1781 zasloužil o jeden z prvních kroků vedoucí k zrovnoprávnění židovského obyv

UKÁZKY Z ROZHOVORU

Přečtěte si výňatek z životopisu Jindřicha Liona, v němž vypráví o své rodině, příbuzných v zahraničí a také příchodu do Palestiny.

Přečtěte si ukázku z rozhovoru s Jindřichem Lionem o jeho návratu do Prahy po válce a o jeho práci novináře.

Jindřich Lion vypráví o svém útěku do Vídně.

Lesson plans for this film

7 results
For grades Documents

"20th Century Europe, as seen from Palestine-Israel"

History

Students will learn about historical events that took place in Europe in the 20th century, and see how those events were covered by newspapers in mandatory Palestine and (after...

9

Jindrich Lion - interactive film script

History

Jindrich Lion - Meine Flucht aus Prag - Interaktives Filmskript

My escape from Prague

Óraterv
History

A 9. évfolyamon a történelemórákon 20. századi történelm tanításához,  Jindrich Lion című filmjének felhasználásával. 
Cél: a tanulók felismerjék, hogy a történelmi események nem csupán egy fejezet a történelemkönyvben. Tanulmányozni fogják...

12

Of Shtetls and Cities

other projects

This project is a student museum about Czech Jewry. Students research the lives of Czechoslovakian Jews between World War One and World War Two.  The Museum consists of panels dedicated...

Using the Lion and the Galpert film

History
9

Jindrich Lion: Discussion points for the film

History
10