Rabin - Tel Mond our project (Hebrew)

Eti Gal

 

הפרויקט העולמי "סנטרופה" מגיע לבית החינוך רבין תל מונד

 

במסגרת שיעורי ההיסטוריה למדה שכבת י' על צמיחת הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה- 19. בשיתוף פעולה עם ארגון סנטרופה הבינלאומי ששם לו למטרה באיסוף עדויות של משפחות יהודיות באירופה במאות ה- 19 וה- 20, עמלו תלמידי כיתה י'3 של המחנכת אהובה ארנון, בכתיבת סיפורי משפחותיהם.

תלמידי הכיתה הציגו באמצעות התערוכה את התהליך היצירתי עליו עבדו. כל תלמיד בחר תמונה, שיר, סיפור גבורה, תפילה וכדומה המבטאים את זהותו הלאומית. בנוסף, נחשפו התלמידים לעבודות חבריהם לכיתה ולסרטונים של ארגון סנטרופה. מבין העדויות מצאו התלמידים עדות שיש בה מכנה משותף לסיפורם.

"היופי בעבודה הוא שלמרות שלכל אחד מאיתנו היה סיפור ורקע שונים, הצלחנו למצוא מכנה משותף גם עם חברינו לכיתה וגם עם יהודים בעולם", אומרת רותם. בהמשך לדבריה, אומר אורי "בהתחלה, חלק מאיתנו לא ראה את הטעם בעבודה אבל לאחר זמן קצר גילינו את הייחוד של הפרויקט ואת תרומתו הגדולה".

בבית החינוך הוקמה תערוכה, ביוזמתה של אתי גל (המורה להיסטוריה), המשלבת את עבודות התלמידים עם התערוכה העולמית של סנטרופה.

בתערוכה ביקרו תלמידי בית החינוך והוריהם בהדרכתם של תלמידי כיתה י'3.

 

הנכם מוזמנים לבקר בתערוכה שתהיה פתוחה בשעות הבוקר, עד ה30 לאפריל, ובאתר של סנטרופה: www.centropa.org

 

School: 
Rabin - Tel Mond

Join Border Jumping!

Add your school now!
Click here!

Made by School

Rabin - Tel Mond
Hadekel 64 Tel Mond
Kfar Saba

Our Border Jumping Projects

No projects yet? Start your first project now!
Start Project...
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8