Grünstein Helén és Ernő

+
 • Photo taken in:
  Marosvásárhely
  Year when photo was taken:
  1941
  Country name at time of photo:
  Magyaroszág
  Country name today:
  Romania
A kép Grünstein Helénről és kisfiáról készült. Akkor ilyen gyerekkocsik voltak. Marosvásárhelyen, az udvarukon vannak. A hátán azt írja: "Emlékül apukának Ernőkétől, 5 hetes korából", Marosvásárhely, 1941. április 20. Az uram nagyon őrizte, és vigyázott ezekre a képekre, amiken a volt családja volt.
 
Az uram Bethlenben járt iskolába, villanynál tanult sokat, addig, amíg megvakult. Körülbelül tizenöt-tizenhat éves korában történt mindez, és akkor elvitték Kolozsvárra, és megműtötték. Akkor azt mondták, hogy nem szabad többet tanuljon. Így aztán kitanulta a bőr szakmát, de nem tudom, hol. A háború előtt Bethlenben is már bőr szakmában dolgozott, és aztán eljött [Maros]Vásárhelyre. Itt egy privát háznál [boltban] árulta a posztót, és ott ismerte meg az első feleségét, Grün Helént. Besztercei volt. Kolozsváron egy nagybátyjánál lakott, az nevelte, és aztán jött ide, [Maros]Vásárhelyre állásba, tisztviselő volt a vasudvaron. Eközben 1935-ben az uramat besorozták katonának. Szatmáron [Szatmárnémetiben] volt a román hadseregben, akkor huszonegy éves volt. Egy napra elengedték a katonaságból, és akkor megesküdtek. Mikor elvégezte a katonaságot, az körülbelül 1937-ben lehetett, akkor [Maros]Vásárhelyen laktak, a Cuza Voda utcában, a feleségének a házában, egészen a deportálásig. Egy kisfia volt, Ernőnek hívták, és 1940-ben született [Amennyiben a kép 1941-ben készült -- és ez valószínű az egykorú felirat alapján --, a kisfiú 1941 márciusa körül születhetett. -- A szerk.]. Együtt voltak eldeportálva Marcinak a feleségével és a kislányával. Az uramat és Marcit, a sógoromat elvitték munkaszolgálatra, ők ketten visszajöttek, de mind a kettőjük felesége és gyereke ottmaradt Auschwitzban.
 

Interview details

Interviewee: Berta Grünstein
Interviewer:
Negrea Júlia és Badic Vera
Month of interview:
Július
Year of interview:
2006
Marosvásárhely, Romania

KEY PERSON

Helén Grünstein
Decade of birth:
1910
City of birth:
Beszterce
Year of death:
1944
City of death:
Auschwitz
Country of death:
Poland
Died where:
Auschwitz
Occupation
before WW II:
Magántisztviselő
Family names
 • Previous family name: 
  Grün Helén
  Year of changing: 
  1935
  Reason for changing: 
  Házasságkötés
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8