Kallós Miklós

+
 • Photo taken in:
  Kolozsvár
  Year when photo was taken:
  1952
  Country name at time of photo:
  Románia (1947–1989)
  Country name today:
  Romania

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem épületében készült ez a kép. Az 1970-es évek közepén készülhetett, de nem tudom a pontos évszámot.

1948 elején beiratkoztam a kolozsvári Bolyai Egyetemre, elõször pszichológiára, majd egy év múlva átiratkoztam a filozófia szakra.

1952-ben végeztem a filozófia karon, az utolsó években párhuzamosan tanerõi státusom is volt, vagyis másodévtõl kezdõdõen gyakornok voltam a filozófia tanszéken.

Mire végeztem, már tanársegéd voltam. Majd minden egyetemi tanári fokozatot végigjártam. Egy ideig tanszékvezetõ voltam a filozófia tanszéken és dékán a bölcsészkaron.

1959-ben a két kolozsvári egyetemet egyesítették [Babes-Bolyai Egyetem néven].

Évekig dékánhelyettes voltam, különbözõ professzorokkal dolgoztam együtt, de mindvégig dékánhelyettes voltam. Dékán nem lehettem, bár szakmailag, tudományosan elismertek.

Ez általában országos szinten is jellemzõ volt, ha zsidó voltál, legjobb esetben fõnökhelyettes lehettél, fõnök soha. Lehet, hogy ez egyeseket zavart, engem sosem. Nem törekedtem a vezetõ szerepre.

Interview details

Interviewee: Miklós Kallós
Interviewer:
Cosmina Paul
Month of interview:
February
Year of interview:
2004
Kolozsvár, Hungary

KEY PERSON

Miklós Kallós
Year of birth:
1926
Decade of birth:
1920
City of birth:
Nagyvárad
Country name at time of birth:
Románia (1918-1940)
Occupation
after WW II:
Egyetemi tanár

Additional Information

Also interviewed by:
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8