Kallós Miklós és családja

+
 • Photo taken in:
  Kolozsvár
  Year when photo was taken:
  1962
  Country name at time of photo:
  Románia (1947–1989)
  Country name today:
  Romania

A kép Kolozsváron készült 1962-ben, a Központi Park sétányán. A feleségemmel, Katalinnal és a két fiammal, Péterrel és Györggyel vagyok.

Feleségemmel nem hivatalosan 1948-ban keltem egybe, majd hivatalosan 1949-ben. Egy évig együtt éltünk, mielõtt az anyakönyvi hivatalban megesküdtünk. Akkoriban mindketten biciklivel jártunk.

A feleségem a kötöttárugyárban dolgozott, a Mócok útján. A gyárból kerékpárral jött a városházára. Tizenegykor átestünk a ceremónián, és sietett vissza a munkahelyére. Ugyebár a szocializmust építettük, nem volt idõ egyebekre…

A feleségem, lánykori nevén Havas Katalin, 1922-ben született, Désen. Szabónõ volt, majd késõbb textilipari technikus lett. Kolozsvári gyárakban dolgozott, az akkori "Szamos" nevû konfekciógyárban, most nem tudom, hogy nevezik. Ott sokáig dolgozott. Majd különbözõ textilipari szövetkezeteknél.

Az utolsó húsz évben az "Új Út" nevû szövetkezetben dolgozott. Most is megvan. Most is konfekcióval, nõi ruhával foglalkozik. A feleségemnek négy gimnáziumi osztálya és szakiskolája van.

A nagyobbik fiamat Péternek hívják, 1950-ben született Kolozsvárott. Konzervatóriumot végzett, és fuvolatanár lett. Egy ideig kolozsvári és szatmárnémeti zeneiskolákban volt fuvolatanár.

Késõbb egy csomó zeneiskolát, zenelíceumot országszerte föloszlattak, így aztán a felesége révén Bukarestbe került, ahol az "Elõre" nevû központi magyar nyelvû újságnál helyezkedett el szerkesztõként.

Egészen 1990--1991-ig dolgozott ott, amikor átment a Román Televízióhoz. A mai napig ott dolgozik.

György 1955-ben született, elvégezte a kolozsvári mûszaki egyetemet, majd kihelyezték Biharba, [Nagy]Váradra került, ahol én születtem, és a gyermekkoromat töltöttem.

Különbözõ mezõgazdasági üzemekben dolgozott, mivel mezõgazdasági gépészmérnökit végzett. Késõbb átképezte magát informatikusnak, és a számítástechnika terén dolgozott. Most pedig, ahogy manapság mondják, üzletember.

Nem ragaszkodtam ahhoz, hogy a fiaim zsidó feleséget válasszanak maguknak, szó sem volt róla. Akkor is körülményes lett volna, ha ragaszkodtam volna hozzá. Nemigen lehetett volna találni korban hozzájuk illõ zsidó lányokat. Nem volt választék.

Interview details

Interviewee: Miklós Kallós
Interviewer:
Cosmina Paul
Month of interview:
February
Year of interview:
2004
Kolozsvár, Hungary

KEY PERSON

Miklósne Kallós
Year of birth:
1922
Decade of birth:
1920
City of birth:
Dés
Country name at time of birth:
Románia (1918-1940)
Occupation
after WW II:
Üzemi részlegvezetõ
Family names
 • Previous family name: 
  Havas Katalin Ágnes
  Year of changing: 
  1949
  Reason for changing: 
  Házasságkötés
  Decade of changing: 
  1940

Additional Information

Also interviewed by:
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8