A kiskõrösi zsidó elemi tanulói 1935-ben

+
 • Photo taken in:
  Kiskõrös
  Year when photo was taken:
  1935
  Country name at time of photo:
  Ausztria-Magyar
  Country name today:
  Magyarország

A képen a kiskõrösi zsidó elemi tanulói láthatók.

Kiskõrösön kétfajta iskola volt, volt egy zsidó iskola, hédernek hívják, ott tanulnak zsidóul a kisgyerekek, már az alef-bészt, meg itt tanultunk zsidóul imádkozni meg elmondani a bróhékat.

És volt egy hivatalos iskola, ahol tanultak számtantól kezdve mindent, ami létezett [azaz volt felekezeti elemi iskola is]. Ez kimondottan zsidó iskola volt, ahova csak zsidók jártak, és két tanító volt hozzá.

Az elsõ és második osztálynak volt egy tanítónõje, az volt a Goldtstein, akire én emlékszem. Késõbb, a harmadik, negyedik, ötödik és a hatodikban, majdnem a polgáriig, az volt a Menzel tanító.

És mint gyerekek ott jöttünk össze, és ott futballoztunk, ott labdáztunk, ott csináltunk mindent. Meg különbözõ játékok léteztek, bicskával meg mit tudom én.

Én csak a hat elemibe jártam Kiskõrösön, pedig volt egy kis jesiva is, ahol a vallásosak tanultak, amit a rabbi vezetett, de nem volt híres jesiva [Kiskõrösön nem volt jesiva, hanem tanulócsoportok voltak, amelyek a jesivákhoz hasonlóan foglalkoztak az anyaggal. -- A szerk.]. Mert voltak kimondottan híres, nagy jesivák, sok volt Magyarországon. Nagyon sok jó jesiva volt.

Ahol én tanultam Galántán és Pápán, ott négyszázan tanultunk. 400 fiatalember, úgy mondják, hogy bóher. Galánta most Szlovákiában van [Galánta a Kisalföld északi részén, az ún. Mátyusföldön fekvõ város, járási székhely (1910-ben 3300 fõnyi túlnyomóan magyar, csekély részben német és szlovák anyanyelvû lakossal), amely a trianoni szerzõdést követõen Csehszlovákiához került (ekkoriban 3600 lakosa volt).

1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz (Pozsony vm.) tartozott (lásd: elsõ bécsi döntés). -- A szerk.], Pápa pedig a Dunántúlon, a szülõk is ott tanultak, és azoknak a szülei is, és oda küldték a gyerekeket is. Csak mindig más volt a rabbi. Más volt, aki tanította õket.

A jesivában aztán a Tórát tanulják és az egész hittant. Ugye a keresztényeknél van a Jézus, az volt 2000 évvel ezelõtt. Mi meg tanultuk visszamenõleg, ami 5000 évvel ezelõtt volt.

Tehát Ádámtól kezdve, egészen a mostani, utóbbi idõig. És tanultuk a magyarázatokat, az volt a nehéz. Az, aki csak eddig ment el a magyarázatba, az gyönge fejû volt, aki minél többet tanult, annál többet tudott.

Interview details

Interviewee: László Bernáth
Interviewer:
Szászi Zsuzsa
Month of interview:
November
Year of interview:
2001
Bécs, Ausztria

KEY PERSON

Erna Bernáth
Jewish name:
Perl
Year of birth:
1927
Decade of birth:
1920
City of birth:
Kiskőrös
Country name at time of birth:
Ausztria-magyar
Year of death:
1944
City of death:
Auschwitz
Country of death:
Lengyelország
Died where:
Auschwitz
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8