Pór Endre keresztlevele

Pór Endre keresztlevele
+
 • Photo taken in:
  Budapest
  Year when photo was taken:
  1919
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Hungary
A férjem keresztlevele látható a képen. Pór Jenõ, az apósom a Budapesti Gõzmalom [Elsõ Budapesti Gõzmalom Rt.] igazgatója volt, gazdag ember. Zsidónak született, de 1919-ben áttért szabályosan, nem úgy, mint mi, antedatálva Az eredeti neve Politzer volt, ebbõl lett Pór. 1940-ben kapott is egy tanúsítványt arról, hogy nem számít zsidónak. Hívõ református lett. A fasori református lelkész, Dobos Károly összehozta anyámat és Pór Jenõ malomigazgatót, akik ketten, az õ égisze alatt alapítottak egy Jó Pásztor nevû bizottságot [A föllelhetõ dokumentumok szerint -- legalábbis hivatalosan -- a Jó Pásztor Bizottságot a Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje alapította 1942. október 20-án. -- A szerk.]. Ez a bizottság a református hitre áttért munkaszolgálatosokat szándékozott segíteni. Voltak olyan munkaszolgálatosok, akik nagyon szegények voltak, se pokrócuk, se rendes ruhájuk nem volt. És mi gyûjtöttünk ruhára meg mindenre. Akkor anyám azt mondta, hogy én már nagylány vagyok, lassan leérettségizek, segítsek az adminisztrációban. Pór Jenõ meg megkérte a fiát, Endrét, hogy õ is segítsen az adminisztrációban, amikor éppen otthon van a munkaszolgálatból. Pesten volt munkaszolgálatos. Akkor barátkoztam össze a férjemmel, és így lett ebbõl házasság. 1914-ben, amikor született, még izraelita, megvan a születési bizonyítványa. De mivel 1919-ben szabályosan áttértek reformátusnak, mire iskolába került, már református volt, akinek megvannak a papírjai. Nem voltak vallásosak, de református hittanra járt. Ha nincs ez zsidó--keresztény bizottság, mi sem jövünk össze soha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KIVONAT a budapest-budai református egyház keresztelési anyakönyvébõl A születés év és napja: 1914. július 10. A keresztelés év és napja: 1919. május 20. A szülött neve: Endre A szülõk neve, születéshelye, vallása és polgári állása, lakhelye: Pór Jenõ dömsödi szül. ref. malomigazgató Kollár Magdolna, ref. Bpest. V. Pozsonyi u. 4. Keresztatyák és anyák neve, polgári állása, lakhelye: Dr. Kalmár Ármin ügyvéd Keresztelõ lelkész: Haypál Benõ Hogy ezen kivonat az anyakönyvi eredeti czikkel szóról szóra megegyez, ezt ezennel saját nevem aláírásával s az egyház pecsétjével bizonyítom. Budapest, 1919.-ik év június hava 12. napján

Interview details

Interviewee: Endréné Pór
Interviewer:
Quittner János
Month of interview:
Április
Year of interview:
2005
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Endre Pór
Year of birth:
1914
City of birth:
Budapest
Year of death:
1955
City of death:
Budapest
Died:
after WW II
Occupation
before WW II:
Banktisztviselõ
after WW II:
Banktisztviselõ

More photos from this country

Jeanette Torok
Letter from the leadership of the Orthodox community of Papa about Gabor Paneth's grandfather, Adolf Paneth
Egon Lovith's mother-and father-in-law
Roza Altman

Read more biographies from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8